Mô hình 2 đỉnh (Double Top) – 2 đáy (Double Bottom)

0

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là gì?

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một mô hình đảo chiều xuất hiện sau giai đoạn thị trường tăng. Gồm 2 đỉnh giá gần như bằng nhau hình thành và một đường neckline kẻ ngang .

Đỉnh chính là phần chóp được hình thành khi giá chạm tới một mức cao nhất định nhưng không thể nào phá vỡ.

Giá sau khi chạm vào mức này lần thứ nhất , có thể bật nhẹ xuống một chút, rồi sau đó lại quay lên để kiểm tra độ mạnh của ngưỡng giá. Nếu giá tiếp tục bật xuống lần nữa và vượt qua ngưỡng giá hỗ trợ tăng lại trước đó sẽ hình thành thêm một đỉnh mới. Từ đó, chúng ta có mô hình 2 đỉnh như hình minh họa bên dưới.

Sau khi giá vượt qua được neckline, ta có thể xem xét vào lệnh sell với mô hình 2 đỉnh này. Mức độ tin tưởng cao .

Dưới đây là những điểm quan trọng cần chú ý trong mô hình 2 đáy:

 1. Xu hướng trước khi hình thành mô hình 2 đáy: Xu thế giảm giá kéo dài vài tháng. Các mô hình 2 đáy xuất hiện trong các khung thời gian càng ngắn hơn thì độ tin cậy sẽ càng kém dần.
 2. Đáy đầu tiên: Đáy đầu tiên đánh dấu điểm thấp nhất của xu hướng hiện thời.
 3. Vùng đỉnh giữa 2 đáy: Sau đáy thấp đầu tiên, một đợt tăng giá xảy ra điển hình điều chỉnh khoảng 10 đến 20% của xu hướng giảm giá trước đó tạo thành vùng đỉnh (peak), hình dáng của vùng đỉnh này có thể bầu tròn hoặc nhọn.
 4. Đáy thứ 2: Đợt giảm sau vùng đỉnh thường xảy ra với khối lượng giao dịch (volume) cao và gặp phải vùng hỗ trợ từ đáy đầu tiên. Thời gian giữa 2 đáy có thể dao động từ vài tuần đến vài tháng mà tiêu chuẩn là 1 đến 3 tháng. Hai đáy có thể thấp bằng nhau hoặc đôi khi có mức chênh lệch chút ít.
 5. Đợt tăng giá sau đáy thứ 2: Đợt tăng giá sau đáy thứ 2 thể hiện sự mở rộng khối lượng giao dịch và tốc độ tăng nhanh dần mà minh chứng bằng một hoặc hai khoảng trống giá (gap). Đợt tăng giá như thế cho thấy sức cung hơn sức cầu và việc test vùng kháng cự đang tiềm ẩn.
 6. Sự phá vỡ kháng cự: Ngay sau khi giá tăng lên vùng kháng cự thì mô hình 2 đáy và sự đảo chiều vẫn chưa hoàn thành. Việc phá vỡ vùng kháng cự tại điểm cao nhất giữa 2 đáy sẽ hoàn thành mô hình 2 đáy. Điều này cũng làm xuất hiện sự gia tăng khối lượng giao dịch.
 7. Vùng kháng cự trở thành vùng hỗ trợ: Vùng kháng cự đã bị phá vỡ sẽ trở thành vùng hỗ trợ tiềm năng và đôi khi giá có khả năng giá test lại vùng hỗ trợ mới này bằng một đợt điều chỉnh đầu tiên. Việc giá test như thế có thể tạo cơ hội thứ 2 cho việc đóng một trạng thái bán hoặc bắt đầu vào trạng thái mua.
 8. Mục tiêu giá: Khoảng cách từ mức phá vỡ kháng cự (breakout) đến đáy có thể được cộng với mức giá tại điểm phá vỡ (breakout) để có mục tiêu giá (target).

Mô hình 2 đáy (Double Bottom) là gì?

Ngược lại với mô hình Double Top là mô hình 2 đáy (Double Bottom), là một mô hình đảo chiều xuất hiện sau giai đoạn thị trường giảm. Gồm 2 đáy gần như bằng nhau được hình thành và một đường neckline kẻ ngang .

Đáy chính là mức giá được hình thành khi giá chạm tới một mức cao nhất định nhưng không thể nào phá vỡ.

Giá sau khi chạm vào mức này lần thứ nhất sẽ được bật lên lại và có thể bị đẩy nhẹ xuống một chút để kiểm tra độ mạnh của ngưỡng giá hỗ trợ. Nếu giá tiếp tục được đẩy lên vượt qua ngưỡng giá hổ trợ tăng lại trước đó sẽ hình thành thêm một đáy mới. Từ đó, chúng ta có mô hình 2 đáy như hình minh họa bên dưới.

Sau khi giá vượt qua được neckline, ta có thể xem xét vào lệnh buy với mô hình 2 đáy này. Mức độ tin tưởng cao .

Dưới đây là những điểm quan trọng cần chú ý trong mô hình 2 đỉnh:

 1. Xu hướng trước khi hình thành mô hình 2 đỉnh: Xu thế tăng giá kéo dài vài tháng. Các mô hình 2 đỉnh xuất hiện trong các khung thời gian càng ngắn hơn thì độ tin cậy sẽ càng kém dần.
 2. Đỉnh đầu tiên: Đỉnh đầu tiên đánh dấu điểm cao nhất của xu hướng hiện thời.
 3. Vùng thung lũng giữa 2 đỉnh: Sau đỉnh cao đầu tiên, một đợt sụt giảm xảy ra điển hình điều chỉnh khoảng 10 đến 20% của xu hướng tăng giá trứớc đó tạo thành vùng đáy thung lũng (valley/lows), hình dáng thung lũng có thể bầu tròn hoặc nhọn.
 4. Đỉnh thứ 2: Đợt tăng sau thung lũng thường xảy ra với khối lượng giao dịch (volume) thấp và gặp phải vùng kháng cự từ đỉnh đầu tiên. Thời gian giữa 2 đỉnh có thể dao động từ vài tuần đến vài tháng mà tiêu chuẩn là 1 đến 3 tháng. Hai đỉnh có thể cao bằng nhau hoặc đôi khi có mức chênh lệch chút ít.
 5. Đợt giảm giá sau đỉnh thứ 2: Đợt giảm giá sau đỉnh thứ 2 thể hiện sự mở rộng khối lượng giao dịch và tốc độ giảm gia tăng mà minh chứng bằng một hoặc hai khoảng trống giá (gap). Đợt giảm như thế cho thấy sức cầu hơn sức cung và việc test vùng hỗ trợ đang tiềm ẩn.
 6. Sự phá vỡ hỗ trợ: Ngay cản sau khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ thì mô hình 2 đỉnh và sự đảo chiều vẫn chưa hoàn thành. Việc phá vỡ vùng hỗ trợ tại điểm thấp nhất giữa 2 đỉnh sẽ hoàn thành mô hình 2 đỉnh. Điều này cũng làm xuất hiện sự gia tăng khối lượng giao dịch.
 7. Vùng hỗ trợ trở thành vùng kháng cự: Vùng hỗ trợ đã bị phá vỡ sẽ trở thành vùng kháng cự và đôi khi có khả năng giá test lại vùng kháng cự mới này bằng một đợt tăng giá phản ứng. Việc giá test như thế có thể tạo cơ hội thứ 2 cho việc thoát một trạng thái giao dịch hoặc bắt đầu vào trạng thái bán khống.
 8. Mục tiêu giá: Khoảng cách từ mức phá vỡ hỗ trợ đến đỉnh có thể được trừ cho mức giá tại điểm phá vỡ (breakout) để có mục tiêu giá (target).

 

Bài trướcPip là gì? Cách tính giá trị của pip trong forex
Bài tiếp theoMô hình Vai Đầu Vai Thuận và Ngược {Chi tiết nhất}

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây